Σύσταση ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των συνεταιρισμών

0

Ειδική ομάδα εργασίας για τη σύνταξη κι επεξεργασία νόμου-πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία των συνεταιρισμών, αναμορφώνοντας το παρόν θεσμικό πλαίσιο, συστήνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η ομάδα θα περιλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες, νομικούς, εκπροσώπους συνεταιριστικών οργανώσεων και φορέων καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες και θα έχει ως αποστολή την επίλυση των συσσωρευμένων προβλημάτων και την προσαρμογή της νομοθεσίας στις ανάγκες της γεωργικής παραγωγής, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης.
Υπενθυμίζεται, ότι εκκρεμεί η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, τροπολογίας του υπουργείου με την οποία αντιμετωπίζονται τρέχοντα προβλήματα του γεωργικού κλάδου.