Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού

0

Με γνώμονα την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων του δημόσιου λογιστικού, η Γενική Γραμματεία δημοσιονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προέβη στη συγκρότηση 13μελούς ομάδας εργασίας, με δυνατότητα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της και εκπροσώπων άλλων υπηρεσιών και φορέων, με έργο την επεξεργασία των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού προκειμένου αυτές να καλύψουν διάφορες κατηγορίες νομικών προσώπων του Δημόσιου Τομέα, καθώς και η κωδικοποίηση σε ενιαία νομοθεσία, διατάξεων με σχετικό περιεχομένο, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαφορετικά νομοθετήματα.

Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει εντός ή/και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στο κεντρικό κτήριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα ολοκληρώσει το έργο της σε τρεις μήνες.
 

Σχόλια