Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τράπεζες και εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

0

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε σύσταση προς τα τραπεζικά ιδρύματα και τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών προκειμένου να μην προβαίνουν σε όχληση των οφειλετών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον Ν. 3869/2010.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, όπως επισημαίνεται στη σχετική σύσταση [PDF], λαμβάνει καθημερινά καταγγελίες πολιτών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο νόμο για τα “υπερχρεωμένα νοικοκυριά” και εξακολουθούν να γίνονται αποδέκτες οχλήσεων από εκπροσώπους εταιρειών, στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο της ενημέρωσής τους για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όμως, από τη στιγμή που ένας οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, θεωρείται δεδομένη η αδυναμία καταβολής των χρεών του. Συνεπώς, κανέναν προφανή ρόλο δεν επιτελεί η εκδήλωση οχλήσεων από τα τραπεζικά ιδρύματα, απευθείας ή δια συνεργατών τους, προς τους οφειλέτες για την υπενθύμιση χρεών που τους είναι ήδη γνωστά. Αντιθέτως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως τονίζεται, μόνο πρόσθετη ψυχολογική επιβάρυνση μπορεί να τους επιφέρει εν μέσω της ήδη δυσχερούς θέσης, με κίνδυνο μάλιστα μια τέτοια πρακτική να θεωρηθεί ότι προσβάλλει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των ατόμων.

Τέλος, σημειώνεται ότι η πρακτική των τραπεζικών ιδρυμάτων για ανάθεση εντολής προς ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση είναι μία, κατά τον νόμο, μη επιτρεπτή ενέργεια.

Σχόλια