Συζητήθηκε στο ΣτΕ η έκτακτη εισφορά

0

Αντισυνταγματική ζήτησε να κριθεί η έκτακτη εισφορά, με την εισήγησή του, ο σύμβουλος Επικρατείας Ι. Γράβαρης, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Β Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, ο κ. Γράβαρης υποστήριξε, αντίθετα προς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ότι οι διατάξεις της έκτακτης εισφοράς, που επιβλήθηκε το 2009, είναι αντισυνταγματικές, λόγω της αναδρομικής επιβάρυνσης εισοδημάτων του 2007 και παραβίασης της φορολογικής ισότητας.
Από την πλευρά τους οι προσφεύγοντες τόνισαν ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα συνταγματικότητας, καθώς ο νόμος του 2009 ανεβάζει το ύψος της εισφοράς κλιμακωτά με βάση το εισόδημα επιβάλλοντας όχι ποσοστό, αλλά ένα συγκεκριμένο ποσό με συνέπεια σε κάποιες περιπτώσεις να επιβαρύνεται αναλογικά περισσότερο εκείνος που έχει μικρότερο εισόδημα.
Την ίδια ώρα,οι νομικοί σύμβουλοι του δημοσίου επεσήμαναν ότι η έκτακτη εισφορά δεν αποτελεί προσαύξηση φόρου και δεν είναι αντισυνταγματική, ισχυριζόμενοι, παράλληλα, ότι η εισφορά δεν επιβάλλεται αναδρομικά, καθώς λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2007 μόνο ως κριτήριο και όχι ως αντικείμενο της φορολόγησης. Δεν έλειψαν, άλλωστε και οι αναφορές των εκπροσώπων του Δημοσίου στο δημόσιο συμφέρον που προηγείται του ιδιωτικού, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν.

Σχόλια