Συζήτηση ασφαλιστικών κατά Ευάγγελου Καλούση

0

Συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατά του Ευάγγελου Καλούση, αναλυτικά το δελτίο τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

“Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι του αιτούντος, κ.κ. Γιάννης Αδαμόπουλος, Πρόεδρος του ΔΣΑ, Θεόδωρος Σχινάς και Δημήτρης Βερβεσός, μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ, επεσήμαναν ότι με την αίτηση αυτή ο ΔΣΑ επιχειρεί να διασφαλίσει το δικηγορικό λειτούργημα και τη σύννομη λειτουργία της Δικαιοσύνης απέναντι σε ένα πρόσωπο, πολλώ δε μάλλον αποπεμφθέντα δικαστικό λειτουργό, το οποίο – μέσω του ως άνω μορφώματος που έχει συστήσει – αντιποιείται τη δικηγορική ιδιότητα, προβαίνοντας – εκτός των άλλων – σε αθέμιτη διαφήμιση υπηρεσιών που προσιδιάζουν μόνο στο δικηγορικό λειτούργημα. Δεν θα πρέπει, άλλωστε, να λησμονείται πως η επιλογή του νομοθέτη να επιφυλάξει αποκλειστικά και μόνο στους Δικηγόρους το ρόλο των νομικών παραστατών των πολιτών υπήρξε απόλυτα συνειδητή, καθώς η παρουσία και η παρέμβασή τους γίνεται διαχρονικά αντιληπτή ως εχέγγυο αποτελεσματικής και σύμφωνης με το νόμο διεκπεραίωσης των εν λόγω υποθέσεων”.

ΔΣΑ – Δ. Τύπου για Συζήτηση Ασφαλιστικών κατά Ε. Καλούση