Σχέδιο νόμου για σταδιακή αντικατάσταση ΤΕΕ από επαγγελματικά λύκεια

0

Η υπουργός Παιδείας, κα Μαριέττα Γιαννάκου, παρουσίασε χθες, σχέδιο νόμου για τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση που προβλέπει τη σταδιακή αντικατάσταση των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ΤΕΕ από επαγγελματικά λύκεια, οι απόφοιτοι των οποίων θα αποκτούν απολυτήριο ισότιμο με αυτό του γενικού λυκείου.

Οπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ, το Επαγγελματικό Λύκειο έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

– Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.

– Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.

– Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.

– Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)

– Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που σημειώνονται στην τεχνογνωσία.

– Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ), απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοι τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.

Σχόλια