Σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών

0

Στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ορίζεται ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία θα εφαρμοσθούν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τα οποία αφορούν σε ειδικούς ποινικούς νόμους της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., αλλά και σε αδικήματα του Ποινικού Κώδικα που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, τα οποία τελέστηκαν χωρίς βία ή απειλή και εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου εν γένει, ενώ συγχρόνως ορίζονται και τα θιγόμενα πρόσωπα.

Σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσμευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την απόφαση, τη διάταξη ή το βούλευμα διατάσσει την παρακατάθεση των μετρητών, του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες σε δεσμευμένο άτοκο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσμευμένων χρηματικών απαιτήσεων του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Η εφαρμογή δε των προτεινόμενων ρυθμίσεων δεν επηρεάζει την ποινική μεταχείριση του υπόπτου ή του κατηγορούμενου ούτε θίγει τα επικρατέστερα δικαιώματα τρίτων που είχαν αποκτηθεί με βάση τις κείμενες διατάξεις πρίν την επιβολή της κατάσχεσης.

Θεσπίζετα έτσι για πρώτη φορά μια μορφή ποινικής συνδιαλλαγής για τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο που διευκολύνει το Ελληνικό Δημόσιο να ικανοποιηθεί πλήρως για την αξίωση ή τη ζημία του. Τέλος, με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου ορίζεται ότι καταργείται η πρόβλεψη του αρ. 18 παρ. 3 του ν. 2523/1997 περί απαλλαγής ή επιβολής μειωμένης ποινής σε ορισμένες πριπτώσεις φοροδιαφυγής.
 

Σχόλια