Σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών

0

Στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής ‘Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων κατατέθηκε το Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019 το σχέδιο νόμου  με τίτλο: “Κύρωση της Τελικής Συμφωνίας για την Επίλυση των Διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 (1993), τη Λήξη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και την Εδραίωση Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Μερών.” ήτοι για την κύρωση της Διεθνούς Συνθήκης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σήμερα, 21 Ιανουαρίου 2019, αναμένεται να αρχίσει η εξέταση του σχετικού κειμένου από τα μέλη της Επιτροπής.

Αιτιολογιή Έκθεση

Σχόλια