Σχέδιο νόμου για την οργάνωση ανταλλαγής πληροφοριών και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου

0

Τίθεται από σήμερα 3.11.2014 σε Δημόσια Διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αντικείμενο την ενσωμάτωση των αποφάσεων – πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ και 2009/316/ΔΕΥ, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το Ποινικό Μητρώο μεταξύ των κρατών – μελών και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS).

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 10.11.2014 και, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Ο Δικτυακός τόπος Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Σχέδιο Νόμου,εδώ.

Σχόλια