Σχέδιο νόμου για την οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και την αναβάθμιση του σωφρονιστικού συστήματος

0

Απεστάλη από το υπουργείο Δικαιοσύνης προς κατάθεση στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο έχει τέσσερις βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η αναδιοργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας με τη δημιουργία ενός διοικητικού συστήματος, το οποίο θα καταστήσει αποτελεσματικότερη τη λειτουργία των Ιατροδικαστών και ουσιαστικότερη τη συμβολή τους στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ο δεύτερος είναι η αναβάθμιση και αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος, στο πλαίσιο του διττού στόχου που πρέπει να το χαρακτηρίζει.

Ο τρίτος είναι η υιοθέτηση όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης, ενόψει των νέων μορφών εγκληματικότητας, που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας.

Τέλος ο τέταρτος είναι η επίλυση σειράς λειτουργικών ζητημάτων στο χώρο της Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Όσον αφορά τα μέτρα για τη βελτίωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών.

Συγκεκριμένα το εδάφιο αναφέρει ότι “η στερητική της ελευθερίας ποινή για οποιοδήποτε έγκλημα, εκτός από εκείνα για τα οποία προβλέπεται ποινή ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης
τουλάχιστον δέκα ετών ή εκείνα που στρέφονται κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής σε βάρος ανηλίκου, μπορεί να μετατρέπεται, αν η δράστης είναι μητέρα ανηλίκου τέκνου, το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το πέμπτο έτος της ηλικίας του, σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται αυτή που
καταδικάσθηκε””.

Η προσθήκη αυτή προτείνεται να εφαρμοστεί και για όσες έχουν ήδη καταδικασθεί, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.

Ανάμεσα στα νέα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης είναι το άρθρο 24 , το οποίο με την 2 αντικαθιστά το άρθρου 172 του Ποινικού Κώδικα ως εξής: “Όποιος γίνεται από αμέλεια υπαίτιος κάποιας από αυτές τις πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση, αν ήταν για οποιοδήποτε λόγο υπόχρεος να φυλάξει εκείνον που απέδρασε. Μένει εντελώς ατιμώρητος αν με δική του προσπάθεια συλληφθεί, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αυτός που απέδρασε””.

Εν τω μεταξύ, στις νέες προσθήκες για τις περιπτώσεις αποδράσεων εάν ο συμμετέχων στην απόδραση έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνομικού υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη . Ο υπάλληλος, ο οποίος κατέχει ή χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο
εντός του χώρου διαβίωσης και προαυλισμού των κρατουμένων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται οποίος, με οποιονδήποτε τρόπο, προμηθεύει με κινητό τηλέφωνο κρατούμενο σε κατάστημα κράτησης.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η πράξη της προηγουμένης παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωμα και τιμωρείται με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης.
Η πράξη αυτή επιφέρει αυτοδικαίως τη μετάθεση του σωφρονιστικού υπαλλήλου σε άλλο κατάστημα κράτησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων.

Σχόλια