Σχέδιο ΠΔ εξαιρεί τους παχύσαρκους, τους κοντούς και τους πολύ αδύνατους από τις στρατιωτικές Σχολές

0

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία προβλέπει ότι θα μένουν εκτός Στρατιωτικών Σχολών οι παχύσαρκοι, οι υπερβολικά αδύνατοι και όσοι άντρες έχουν ύψος κάτω του 1,70 και γυναίκες κάτω του 1,65.

Με αυτό ορίζονται τα νέα, σωματικά κριτήρια για την κατάταξη μονίμων στρατιωτικών στις Ένοπλες Δυνάμεις και την εισαγωγή υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές.

Με το σχέδιο Π.Δ. καθιερώνεται το μοντέλο του «Δείκτη Μάζας Σώματος», που είναι εξίσωση και δίνει το μέτρο αξιολόγησης της παχυσαρκίας («η εξίσωση είναι το πηλίκο του σωματικού βάρους σε χιλιόγραμμα προ το τετράγωνο του σωματικού ύψους σε μέτρα»). Όπως προβλέπει, ειδικότερα, το σχετικό Διάταγμα:

– Οι παχύσαρκοι, αλλά και οι πολύ αδύνατοι, αποκλείονται σύμφωνα με τα νέα κριτήρια.

– Εισάγεται το μοντέλο του «Δείκτη Μάζας Σώματος», με το οποίο αυξάνεται το κατώτερο απαιτούμενο ύψος των υποψηφίων προς κατάταξη κατά πέντε εκατοστά, από 1,65 σε 1,70 για τους άντρες και κατά δέκα εκατοστά για τις γυναίκες (από 1,55 σε 1,65).

– Με την εισαγωγή του δείκτη θα καταστεί αποτελεσματικότερη η κατά το δυνατόν πρόβλεψη και ο αποκλεισμός τυχόν μελλοντικών προβλημάτων σχετικών με το αυξημένο βάρος των στελεχών, τη συνεπακόλουθη μείωση της αποδοτικότητάς τους και τις επιπτώσεις του αυξημένου κόστους από την υγειονομική τους περίθαλψη.

Σημειώνεται ότι το Ε Τμήμα του ΣτΕ ανέβαλε την επεξεργασία του Διατάγματος, προκειμένου το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να του αποστείλει πληθυσμιακά και άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν την πληθυσμιακή μεταβολή που επήλθε και καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση των κριτηρίων σωματικής ικανότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Όπως έκρινε, τα στοιχεία που έχουν σταλεί μέχρι σήμερα είναι «αόριστα».