Σχέδιο ΠΔ για έλεγχο δαπανών Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου

0

Από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Τουρισμού Αν. Παπαληγούρα και Δ. Αβραμόπουλο, αντίστοιχα, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο προβλέπεται η άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.

Από τον επίμαχο έλεγχο εξαιρούνται:
1) Οι δαπάνες πληρωμής αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων και των με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου απασχολουμένων, πλην των πρόσθετων αμοιβών και της μισθοδοσίας του πρώτου μηνός εκείνων που πρωτοδιορίζονται ή μονιμοποιούνται,
2) Οι δαπάνες αποδόσεως των υπέρ τρίτων ενεργούμενων κρατήσεων,
3) Οι περιοδικές δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων και εγκαταστάσεων, εκτός εκείνων που καταβάλλονται για πρώτη φορά, καθώς επίσης και οι δαπάνες καταβολής των περιοδικών μηνιαίων παροχών στους δικαιούχους του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων εκτός των για πρώτη φορά καταβαλλομένων,
4) Οι δαπάνες καταναλώσεως νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.