Τηλεσυνεδρίαση, τηλεσυζήτηση και τηλεκατάθεση: Εκσυγχρονισμός της δικαιοδοτικής διαδικασίας

0

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος κατέθεσε προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.Χ. Αθανασίου, στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας εκσυγχρονισμού των δομών και διαδικασιών της δικαιοσύνης.

Με το εν λόγω Π.Δ αναμένεται να εισαχθούν στην ελληνική πολιτική δίκη, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους (17 Σεπτεμβρίου 2013) δυνατότητες τηλεσυνεδρίασης και εικονοτηλεδιάσκεψης, εφόσον οι δικαστικές αίθουσες εξοπλιστούν κατάλληλα και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και το αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό, προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη και μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να αλλοιώνονται πρόσωπα και αντικείμενα. Οι τηλεδιαδικασίες αυτές θα καθιστούν δυνατή την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, με πρόσωπα που βρίσκονται εκτός της δικαστικής αίθουσας, τα οποία μπορεί να είναι τόσο οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, όσο και πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες κλπ. Οι τηλεσυνεδριάσεις και τηλεσυζητήσεις θα μπορούν να μαγνητοφωνούνται, ενώ όλα τα σχετικά έγγραφα θα μπορούν να παρουσιάζονται με χρήση χωριστής μηχανής εικονοληψίας εγγράφων ή να αποστέλλονται μέσω fax.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι επίσης, η πρόβλεψη για τη δυνατότητα κατάθεσης και εξέτασης μαρτύρων εξ αποστάσεως. Πρόκειται για τη λεγόμενη τηλεκατάθεση, δηλαδή την προφορική εξέταση των προσώπων που δεν παρευρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου, με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα.

Να σημειωθεί τέλος, ότι οι ως άνω διαδικασίες θα διεξάγονται όπως οι κανονικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ ο δικαστής θα διευθύνει τη συζήτηση, θα καθοδηγεί και θα δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στα παρευρισκόμενα και στις δύο αίθουσες πρόσωπα. Μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής συνεδρίασης θα υπογράφονται τα σχετικά πρακτικά, τα οποία θα αναφέρουν την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, την ταυτότητα και την ιδιότητα των παρασταθέντων ή εξετασθέντων προσώπων καθώς και τις τεχνικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εξέταση.