Σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τους άνεργους ναυτικούς

0

Την παράταση της υγειονομικής προστασίας των ανέργων ναυτικών ρυθμίζει
σχέδιο Προεδρικού διατάγματος το οποίο έχει ήδη υπογραφεί από τον υπουργό
Ναυτιλίας κ. Μ. Κεφαλογιάννη και έχει προωθηθεί για συνυπογραφή από τον
αρμόδιο υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος προβλέπεται η
παράταση της υγειονομικής προστασίας από 6 σε 12 μήνες, των ανέργων
ναυτικών, αλλά και των οικογενειών τους. Πρόκειται για δαπάνη η οποία θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου.

Σχόλια