spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΣυγκρότηση Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του...

Συγκρότηση Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους

spot_img
spot_img

5979/2020: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την προετοιμασία του νόμου για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους

[Αριθμ. 5979/2020 – ΦΕΚ Β 309/06-02-2020]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την ανάγκη προετοιμασίας του σχεδίου νόμου για τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους και την ενδυνάμωση του ρόλου των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

3. Την ανάγκη αποτελεσματικής υποστήριξης της ομάδας Διοίκησης Έργου από το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή, με αντικείμενο την προετοιμασία του νόμου για τη Μεταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους, αποτελούμενη από τους:
1. Ξενοφώντα Κοντιάδη του Ιωάννη με ΑΔΤ ………., Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ως Πρόεδρο.
2. Νικόλαο-Κομνηνό-Χλέπα του Ευθυμίου με ΑΔΤ ………., Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αντιπρόεδρο.
3. Ιωάννη Καραγιάννη του Θεοδώρου με ΑΔΤ ………., εκπρόσωπο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ως μέλος).
4. Νίκο Ιωάννου του Παναγιώτη με ΑΔΤ ………., Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ως μέλος).
5. Δήμητρα Κουτσούρη του Δημητρίου με ΑΔΤ ………. επιστημονικό συνεργάτη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ως μέλος).
6. Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Δημητρίου με ΑΔΤ ………., Αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου. (ως μέλος).
7. Γεωργία Βαλατσού του Αθανασίου με ΑΔΤ ………., Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών (ως μέλος).
8. Θεόδωρο Οικονόμου του Γεωργίου με ΑΔΤ ………., Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ως μέλος).
9. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο του Θεοδώρου με ΑΔΤ ………., πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (ως μέλος).
10. Παναγιώτη Καρκατσούλη του Γεωργίου με ΑΔΤ ………., νομικό (ως μέλος), και
11. Σπυρίδωνα Σπύρο του Δημητρίου με ΑΔΤ ………., Διδάκτορα στη Δημόσια Διοίκηση και Διευθύνοντα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε). (ως μέλος).

Β. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, ενόψει της κατάρτισης σχεδίου νόμου για:
α) την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας (Περιφερειών και Δήμων), με σκοπό την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της,
β) την αποτύπωση των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται στην Κεντρική Διοίκηση και τις Αποκεντρωμένες μονάδες του κράτους, ώστε να υπηρετείται ο επιτελικός τους ρόλος και ο περιορισμός των ασκουμένων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σε αυτές,
γ) τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεσότερη, εγγύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των τοπικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων αναγκών,
δ) την πρόβλεψη πλαισίου εξασφάλισης των απαραίτητων οικονομικών πόρων και προσωπικού για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που θα μεταφερθούν.

Γ. Ως έδρα των συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζεται το κατάστημα στέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ. Η Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη της.

Ε. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους δημοσίων ή αυτοδιοικητικών υπηρεσιών και μέλη επιστημονικών φορέων (ΕΕΤΑΑ, ΕΚΔΔΑ, Πανεπιστήμια, Ιδρύματα της Αυτοδιοίκησης), όταν κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τους στην επίτευξη των στόχων της. Τα μέλη της Επιτροπής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ανατιθέμενου σε αυτά έργου, δύνανται να συνεργάζονται με φορείς του δημοσίου τομέα και της τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών και την πρόσβαση σε έγγραφα που απαιτούνται για τη στήριξη των εργασιών της Επιτροπής.

ΣΤ. Το έργο της ως άνω Επιτροπής υποβοηθείται από Ομάδα Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, με αντικείμενο:
α. τη συγκέντρωση, καταγραφή και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών, ανά λειτουργικό τομέα και των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, καθώς και από τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄βαθμού,
β. τον εντοπισμό κοινών αρμοδιοτήτων, επικαλύψεων και ασαφειών στις αρμοδιότητες του κράτους, της αποκεντρωμένης διοίκησης και των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και των προβλημάτων που συναρτώνται με την άσκησή τους,
γ. την προεργασία εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων για το κατάλληλο επίπεδο άσκησης αρμοδιοτήτων, προκειμένου να διευκολύνουν τα μέλη της Επιτροπής,
δ. την αποτύπωση των διοικητικών πρακτικών και την παροχή αναλυτικών στοιχείων που αφορούν στους διαθέσιμους πόρους και στο ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει τις επιμέρους καταγεγραμμένες αρμοδιότητες.

Ζ. Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης ορίζονται οι κατωτέρω:
1. Ρεγγίνα Βασιλάτου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Γεώργιος Δέδες, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Κυριακή Κουτσούμπα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Μαρία Μωυσίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Ουρανία Σταυροπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Νικόλαος Χατζηεργάτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Παναγιώτα Αλειφέρη, Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Θωμάς Δουληγέρης, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. Νικόλαος Δρόσος, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
11. Κωνσταντίνος Ευσταθίου, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Κώστας Ζαφειρίου, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
13. Ιωάννης Παρασκευάς, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
14. Άννα Κουτσελάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
15. Φώτης Κουτσιανάς, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
16. Σταματία Ντιντιούμη, Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
17. Ιωάννης Ξενούλης, Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.
18. Άννα Παπαδάτου, Προϊστάμενη Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
19. Θελξιόπη Παπασημακοπούλου, Προϊστάμενη Τμήματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
20. Κίμωνας Σιδηρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.
21. Αντωνία Κουτσούκου, Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

α) Γραμματέας στην Επιτροπή ορίζεται η Πάτσαλου Αγγελική του Ξενοφώντα με ΑΔΤ .., υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Παπαδημητρίου Παρμενίδου Μαρία του Νικολάου με ΑΔΤ…, υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών.

β) Γραμματέας στην Ομάδα Υποστήριξης της Επιτροπής. ορίζεται η Τσίγκου Ειρήνη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ………., υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την Κάππου Χαρίκλεια του Αθανασίου με ΑΔΤ ………., υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θ. Η θητεία της Επιτροπής άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και λήγει με την ολοκλήρωση του αντικειμένου για το οποίο συγκροτήθηκε και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

spot_img

Lawjobs