Σύλλογος Συμβ/φων: Η διαδικασία συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση της Δευτέρας, 20/6

0

Ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιά, Αιγαίου και Δωδεκανήσου:

“Η διαδικασία συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (Δευτέρα 20.6.2022 και ώρα 15:30 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ) μπορεί να γίνει ως κατωτέρω:

Συμμετοχή στη Γ.Σ. με φυσική παρουσία

 • Φυσική παρουσία στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ,
 • Ψηφοφορία δια ζώσης,
 • Προβολή της Γ.Σ. σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και
 • Προβολή σε γιγαντοοθόνη όσων μελών λαμβάνουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης

Συμμετοχή στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

 • Η συμμετοχή (παρακολούθηση & ψηφοφορία) στη Γ.Σ. από πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης ZOOM.
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
 • H εγγραφή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα 20.6.2022 και ώρα 12:00, για να πιστοποιηθούν και να λάβουν τον απαραίτητο σύνδεσμο παρακολούθησης – συμμετοχής.
 • Σύνδεσμος εγγραφής:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvf-2rqj0rH91eL8cs1i20AvKa1JOMhoj1

 • Για την εγγραφή, οι χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά: το ονοματεπώνυμο, το email και τον αριθμό μητρώου τους.
 • Μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης – συμμετοχής, θα δίνεται η δυνατότητα τόσο της συμμετοχής όσο και της ψηφοφορίας στη Γ.Σ. μέσω βιντεοκλήσης.
 • Απαραίτητη η χρήση κάμερας και μικροφώνου (ανοικτή κάμερα κατά τη διάρκεια συμμετοχής στη Γ.Σ.).
 • Δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.

Επισημαίνεται ,ότι στη Γενική Συνέλευση της 20.6.2022 πιθανόν να τεθεί προς ψήφιση η αποχή από τα καθήκοντά μας για μερικά ή για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.”