Συμμετοχή της Ένωσης Δικαστών στην πορεία της Βαρσοβίας

Επιστολή στήριξης από την ΕΔΕ προς τους Πολωνούς συναδέλφους

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κ.Χρ. Σεβαστίδη, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή 25.000 πολιτών καθώς και δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων. Η πορεία ξεκίνησε από το Πολωνικό Ανώτατο Δικαστήριο και κατέληξε 5 ώρες αργότερα στο Κοινοβούλιο.
Αφορμή για την πορεία αποτέλεσαν οι νομοθετικές εξελίξεις στη χώρα που επιτρέπουν να υποβάλλονται οι τακτικοί Δικαστές σε πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες και κυρώσεις λόγω του περιεχομένου των δικαστικών τους αποφάσεων. Επιπλέον το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν εγγυάται την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Πειθαρχικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από Δικαστές που επιλέγονται από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και διορίζεται με πολιτικά κριτήρια από το πολωνικό Κοινοβούλιο (Sejm). Οι νέες ρυθμίσεις δεν διασφαλίζουν ότι για τις πειθαρχικές διαδικασίες κατά τακτικών Δικαστών θα αποφασίζει σε πρώτο βαθμό νόμιμα συγκροτημένο δικαστήριο. Αντ’ αυτού εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Τμήματος να καθορίζει σε ad hoc βάση και με σχεδόν απόλυτη διακριτική ευχέρεια το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό δικαστήριο, που θα εκδικάζει συγκεκριμένη υπόθεση κατά τακτικού Δικαστή. Το νέο καθεστώς δεν εγγυάται πλέον ότι οι υποθέσεις εκδικάζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, καθώς παρέχει το δικαίωμα στον Υπουργό Δικαιοσύνης να διατηρεί σε εκκρεμότητα κατηγορίες σε βάρος τακτικών Δικαστών μέσω του διορισμού αξιωματούχων από τον ίδιο τον Υπουργό. Θίγεται επίσης το δικαίωμα υπεράσπισης των τακτικών Δικαστών. Εν ολίγοις οι Δικαστές δεν είναι προφυλαγμένοι από τον πολιτικό έλεγχο και ως εκ τούτου παραβιάζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Οι περισσότερες χώρες, ακόμα και αυτές που δεν συμμετείχαν, απέστειλαν επιστολές στήριξης στην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας και στον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών IUSTITIA. Η Ένωσή Δικαστών και Εισαγγελέων εκπροσωπήθηκε στην πορεία με τον κ. Γεώργιο Κασίμη- Πρόεδρο Πρωτοδικών ο οποίος και επέδωσε επιστολή.

Παρακάτω επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής στήριξης που απέστειλε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στους Πολωνούς συναδέλφους.