Συμβολαιογράφοι: απόφαση αποχής από συμβόλαια και πλειστηριασμούς, έως τις 26 Ιανουαρίου

Κατόπιν απόφασης συντριπτικής πλειοψηφίας της χθεσινής [8/1] έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

0

Σε αποχή από τα καθήκοντά τους, ως προς τη σύνταξη συμβολαίων αλλά και από τη διαδικασία των πλειστηριασμών, προχωρούν οι Συμβολαιογράφοι, μετά τη χτεσινή, έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η διάρκεια της αποχής ορίστηκε έως την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του κλάδου, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 26 Ιανουαρίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 2 Φεβρουαρίου.

Οι συμβολαιογράφοι απέχουν λόγω των πρόσφατων ρυθμίσεων για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, επί των μεταβιβάσεων ακινήτων.