Συμβολαιογραφικός σύλλογος: ανακοίνωση για τη Γενική Συνέλευση [26/1]

0

“Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η επίμονη, τίμια και σθεναρή διαπραγμάτευση των εκπροσώπων του Συλλόγου μας και των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και η στάση του σώματος, συνέβαλλε ώστε η Ελληνική Πολιτεία καταρχήν να ανταποκριθεί στις εύλογες ανησυχίες μας και στα δίκαια αιτήματά μας αναγνωρίζοντας και η ίδια ότι δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα και στελεχιακό δυναμικό τις νομοθετικές της αλλαγές.

Αναφέρομαι ενδεικτικά στη μη επιβολή προστίμου από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού εφόσον δεν προκύπτει απώλεια φόρου, ως και ότι ο προσδιορισμός της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου περιορίζεται σε εκείνα μόνο τα στοιχεία του Ε9 που επιδρούν στον ορθό  υπολογισμό του φόρου, όπως αυτά σας είχαν ήδη ανακοινωθεί με τις με αριθμ. πρωτ.57/13-01-2020 και 84/15-01-2020 ανακοινώσεις του Συλλόγου μας. Απομένει να ρυθμιστεί το εξ ίσου σημαντικό ζήτημα της οριοθέτησης της ευθύνης του συμβολαιογράφου για τις ανάγκες της εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 Ν.4646/2019, που όπως είχε ανακοινωθεί από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ανεστάλησαν. Ταυτόχρονα μία σειρά εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων, όπως ο υπολογισμός του φόρου από το ηλεκτρονικό σύστημα που έχει νομοθετήσει η Πολιτεία, η τιμή ζώνης που θα χορηγείται ηλεκτρονικά από το σύστημα για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής δήλωσης και αρκετά άλλα ζητήματα θα εξειδικευθούν με αποφάσεις του Διοικητή  Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με νομοθετική εξουσιοδότηση που ήδη έχει χορηγηθεί.

Ενόψει όλων των ανωτέρω και προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους φορείς σε καθεστώς ομαλότητας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και διαφάνειας, έχοντας η ελληνική συμβολαιογραφία όχι μόνο κόκκινες γραμμές αλλά και συγκεκριμένους στόχους και επιδιώξεις, σας καλώ όλους να συμμετάσχετε στην Γενική Συνέλευση της 26ης Ιανουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30, στο Ξενοδοχείο «Royal Olympic» (Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα-Αίθουσα  «Olympia») με τα θέματα που ορίζονται στην από 13 Ιανουαρίου 2020 σχετική Πρόσκληση. Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία  (τουλάχιστον 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου) η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 στον αυτό τόπο και ώρα και με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων.

Σύμφωνα δε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Ιανουαρίου 2020, η απόφαση για την αποχή (με τους όρους που αποτυπώνονται στο σχετικό Πρακτικό ΓΣ) ισχύει μέχρι τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει (δηλαδή στις 26/01/2020 ή 02/02/2020 σε περίπτωση επαναληπτικής  ΓΣ κατά τα ανωτέρω), όπου θα τεθούν εκ νέου ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω για λήψη νέας απόφασης μετά από εκτίμηση της μέχρι τότε διαμορφωμένης κατάστασης.”