Τα στατιστικά των εργασιών Συμβολαιογράφων από το 2004 έως το 2014

0

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει για πρώτη φορά Δελτίο Τύπου με χρονοσειρά στατιστικών στοιχείων ως προς τις Εργασίες Συμβολαιογράφων για τα έτη 2004 – 2014. Τα στοιχεία προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της Χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών τους Συλλόγων. Το ποσοστό κάλυψης της έρευνας, 94% για το 2014, κρίνεται ικανοποιητικό.

Από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2004-2014 διαπιστώνεται σταθερή πτώση εργασιών. Η μείωση ανέρχεται στο 55%, 500.992 πράξεις το 2014 έναντι 1.114.479 πράξεων το 2004 (Πίνακας 4). Ανάλογη είναι και η μείωση του εισπραχθέντος χαρτοσήμου, ωστόσο, επειδή κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν γίνει καταργήσεις και αλλαγές στο χαρτόσημο, δεν κρίνεται ασφαλές να γίνουν διαχρονικές συγκρίσεις (Πίνακας 2).

Ως προς τη μεταβολή των αντικειμένων κατά τα έτη 2014/2004, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζουν, κατά σειρά, οι πράξεις που αφορούν στα δάνεια με 78,1%, στις δωρεές ‘’αιτία θανάτου’’ με 74,5%, στις αγοραπωλησίες ακινήτων με 73,8% και στις γονικές παροχές με 72,2%. Αύξηση κατά το ίδιο διάστημα σημειώνεται στις διαλύσεις εταιρειών με ποσοστό μεταβολής 90,3% και στις διαθήκες με 19% (Πίνακας 4).

Το 2014 οι λοιπές (άλλες) πράξεις συμμετέχουν στο 40% του συνόλου των συμβολαιογραφικών πράξεων, ενώ τα πληρεξούσια αποτελούν το 35%, οι αγοραπωλησίες ακινήτων το 9% και οι γονικές παροχές 5% (Γράφημα 2).

Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

Σχόλια