Τα συνταγματικά δικαιώματα πλήττονται από την οικονομική κρίση

0

Μπορεί η οικονομική κρίση να πλήξει τα συνταγματικά δικαιώματα; Η απάντηση από την «Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» είναι καταφατική και αφορά δέκα συνταγματικά δικαιώματα τα οποία υποχωρούν.

Όπως υποστηρίζει σε σχετική της ανακοίνωση η Εταιρεία, καθημερινά δοκιμάζονται το δικαίωμα στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 Συντάγματος), το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22 παρ. 5 Συντάγματος), το δικαίωμα στην υγεία (άρθρο 21 παρ. 3 και 5 παρ. 5 Συντάγματος).

Επίσης, και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του συντάγματος δεν φαίνεται να προωθείται αποτελεσματικά (άρθρο 106 Συντάγματος), ενώ «η αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντάγματος) όπως επίσης και το σκέλος της συνεισφοράς των πολιτών στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4 παρ. 5 Συντάγματος), ή το ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία (άρθρο 17). Η ατελής εφαρμογή, στην πράξη, των επίμαχων συνταγματικών διατάξεων, «δυσχεραίνει ακόμη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών (άρθρο 5) και προσβάλλει την αξία του ανθρώπου, που αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 Συντάγματος)».

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπολειτουργία του κοινωνικού κράτους (άρθρο 25) είναι πλέον σε οριακή φάση απειλώντας την κοινωνική συνοχή και τη Δημοκρατία στη χώρα.

Σχόλια