ΤΑΙΠΕΔ: Πώληση δύο κτιρίων Ειρηνοδικείων

0

Κατά το τελευταίο δίμηνο, το Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ πώλησε συνολικά τρία ακίνητα με τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ειδικότερα, το πρώτο από αυτά βρίσκεται στην Πλάκα και πλειοδοτήθηκε στο ποσό των 300.000 ευρώ, το δεύτερο ακίνητο είναι το Ειρηνοδικείο Μεσσήνης που πλειοδοτήθηκε προς 230.000 ευρώ και τέλος το Ειρηνοδικείο Παραμυθιάς πλειοδοτήθηκε στο ποσό των 210.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, κατά την περίοδο Ιούνιος 2013 – Ιανουάριος 2015 προκηρύχθηκαν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για 40 ακίνητα μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών e-publicrealestate.gr. Από τους παραπάνω διαγωνισμούς 21 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, αποφέροντας συνολικά έσοδα ύψους 26,2 εκατ. στο Δημόσιο.

Το ΤΑΙΠΕΔ σημειώνει ότι για τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς, οι τιμές πώλησης ήταν κατά μέσο όρο 6,3% υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, οι οποίες είναι ίσες ή μεγαλύτερες των ανεξάρτητων αποτιμήσεων και 13,6% υψηλότερες σε σχέση με τις αρχικές οικονομικές προσφορές.
 

Σχόλια