Τακτοποιείται το χρέος του Δημοσίου προς το Ταμείο Νομικών

0

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Παξινός, σε συνέντευξη Τύπου του προεδρείου της Oλομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε στα Χανιά στις 2, 3 και 4 Ιουλίου ανακοίνωσε την οριστική τακτοποίηση της οφειλής του Δημοσίου προς το Ταμείο Νομικών, η οποία ανέρχεται σε 400 εκατ. Ευρώ.

Το χρέος είχε αρχίσει να συσσωρεύεται από το 1998 λόγω της παρακράτησης εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Oικονομίας των εισφορών μεταβίβασης ακινήτων.

Από τον Ιανουάριο του 2005, ωστόσο, το υπουργείο Oικονομικών δεν θα παρακρατεί τις εισφορές, καθώς στον προϋπολογισμό του 2005 θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την απόδοση των εσόδων που θα καταβάλλονται στο Ταμείο Νομικών εντός των ισχυουσών προθεσμιών.

Η τακτοποίηση της οφειλής θα γίνει με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία θα διατεθούν στους δικαιούχους μέχρι το τέλος του 2004.

Αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την επιτάχυνση της πολιτικής και ποινικής δίκης, η Oλομέλεια αποφάσισε τη διεξαγωγή συνεδρίου τον προσεχή Oκτώβριο, από κοινού με τις δικαστικές ενώσεις της χώρας, καθώς τόσο οι δικηγόροι, όσο και οι εισαγγελείς και οι δικαστές συμφωνούν ότι απαιτείται αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών, εισαγγελέων, δικαστικών υπαλλήλων, μηχανογράφηση των δικαστικών υπηρεσιών, υλικοτεχνική υποδομή κ.ά.