Ταμεία Υγείας & Προνοίας Δικηγόρων (ΤΥΠΔΑ), (ΤΥΔΕ) – Ασφαλιστικές Εισφορές 2015

0

Ανακοινώθηκαν από το Ταμείο Υγείας – Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΥΠΔΑ) και το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) οι εισφορές για το έτος 2015.

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα

 

 

Σχόλια