Πρόταση παράτασης προθεσμίας ασφαλιστικών εισφορών έως τις 30.06.2015

0

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ) την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, για όλους τους τομείς ασφάλισης της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών(Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ κλπ), χωρίς καμία συνέπεια για ασφαλισμένους και εργοδότες.

Η απόφαση τελεί υπό την επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, το οποίο συνεδριάζει την Πέμπτη.