Ταξί: έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του ν/σ για την απελευθέρωση

0

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των ταξί, το οποίο παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο υπουργό  κ. Γ. Ραγκούση στο υπουργικό συμβούλιο της
Τρίτης και έλαβε τη σχετική έγκριση είναι τα εξής:

–  Άδεια Ταξί: Η άδεια Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) ταξί επανακτά το δημόσιο χαρακτήρα της, παραχωρείται αποκλειστικά από το κράτος με παράβολο που θα κυμαίνεται 20-40.000 ευρώ για αυτοκίνητα και 5-10.000 ευρώ για μοτοσικλέτες (το ύψος του παραβόλου θα αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης).  Η άδεια θα ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια και στο εξής θα είναι αμεταβίβαστη προκειμένου να  διωχθεί η φοροδιαφυγή και η μαύρη αγορά αδειών.

– Ειδική Μίσθωση: Ανοίγει η αγορά της Ειδικής Μίσθωσης με οχήματα έως 9 θέσεων με κράτηση μέσω τηλεφώνου ή Internet, χωρίς περιορισμό έδρας οχήματος και απαγόρευση επιβίβασης πελάτη από το δρόμο ή τις πιάτσες αλλά με ελεύθερη διαπραγμάτευση κομίστρου. Στα Ειδικής Μίσθωσης Οχήματα προβλέπεται και η λειτουργία Μοτοσικλετών Δημοσίας Χρήσης.

-Τόσο τα νέα αυτοκίνητα ταξί όσο και τα οχήματα Ειδικής Μίσθωσης θα είναι καινούρια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και θα διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση στο
Διαδίκτυο και Τηλεόραση. Επίσης, θα φέρουν μεγάλη διακριτή φωτιζόμενη πινακίδα και λωρίδα διαφορετικού χρώματος προκειμένου να ξεχωρίζουν στον δρόμο.

– Συστήνεται επιτροπή υψηλού επιστημονικού κύρους με αντικείμενο την παρακολούθηση εφαρμογής του νόμου και της ροής απόδοσης των νέων αδειών, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού για την αποφυγή καρτέλ με υποχρέωση καταγγελίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σχετικά με τους νυν κατόχους αδειών ταξί, έχει προβλεφθεί η χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ μέσα από πρόγραμμα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, με ποσό έως 100.000 ευρώ ανά άδεια για αγορά νέου οχήματος και την αναβάθμιση του υπάρχοντος. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με το μέγεθος της εταιρείας, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί και τον ετήσιο τζίρο και η επιδότηση κυμαίνεται από 35 έως και 55%. Επίσης, οι σημερινοί κάτοχοι μισής άδειας ταξί αποκτούν αδαπάνως μία Άδεια Παροχής Υπηρεσιών κατά ποσοστό 100%.

Για τους ιδιοκτήτες ταξί που απέκτησαν άδειες τα τελευταία 3-7 χρόνια, το θέμα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και θα υπάρξουν ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα, στο σύνολο της χώρας κυκλοφορούν νόμιμα 28.000 ταξί, από τα οποία 15.000 βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής.
Την τελευταία δεκαετία υπολογίζεται ότι έχουν μεταβιβαστεί 35.000 άδειες, με τιμές που ανάλογα με τις εποχές κυμάνθηκαν από 70.000 έως και 200.000 ευρώ.
 

Σχόλια