Τελεσίδικη ακύρωση Διαταγής Πληρωμής από δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο

0

 

Τελεσίδικη ακύρωση Διαταγής Πληρωμής από δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο.
Το Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αρίθμ. 1611/2017 απόφασή του έκρινε ότι η Τράπεζα παρέβη:

(α) Την υποχρέωσή της αναφορικά με τη ενημέρωση των συναλλασσομένων σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε περίπτωση δανείων από συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος (ΠΤΔΕ 2501/2002, παρ. Β’, αριθμ. 2, περίπτωση x),

(β) Την υποχρέωσή της αναφορικά με τη ενημέρωση των συναλλασσομένων σχετικά με τη δυνατότητα και το κόστος χρησιμοποίησης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή και των επιτοκίων (ΠΤΔΕ 2501/2002, παρ. Β’, αριθμ. 2, περίπτωση xi).

Αθανάσιος Αλαμπάσης
Δικηγόρος Αθηνών
Αιόλου 100, Αθήνα
Τηλ. 210-3215732, 693-2326916.

 

Σχόλια