Τελεσίγραφο σε δύο βιομηχανίες από το ΣτΕ

0

Προθεσμία έως την 30η Νοεμβρίου έλαβαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας δύο βιομηχανίες στην περιοχή του Ασωπού, προκειμένου να λάβουν μέτρα για τον έλεγχο των παραγόμενων αποβλήτων.

Με ανακοίνωσή του, το Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού διευκρινίζει ότι πρόκειται για την κρατική Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και τη «Μ. Μαΐλλης», που υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να προβούν: α) σε στεγανοποίηση του υδραυλικού τους δικτύου και σε χαρτογράφηση των οδεύσεών του, β) σε εγκατάσταση αξιόπιστων υδρομετρητών με μηχανισμό καταγραφής και οργάνων συνεχούς παρακολούθησης βασικών ποιοτικών παραμέτρων, γ) σε λεπτομερή και απαρέγκλιτη τήρηση όσων προβλέπονται σε υπουργικές αποφάσεις και περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας, δ) σε άμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών ή εκπόνησης μελετών για την αποκάλυψη τμήματος των αγωγών διάθεσης αποβλήτων που θα επιτρέψουν εν καιρώ την πλήρη διακοπή τυχόν υπεδάφιας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων και χρήσης απορροφητικών βόθρων.

Το ΙΤΑΠ είχε προσφύγει στο ΣτΕ κατά της άρνησης του νομάρχη Βοιωτίας να ανακαλέσει τις άδειες λειτουργίας εταιρειών, μετά τον εντοπισμό καρκινογόνων ουσιών στον Ασωπό.Οι αιτήσεις συζητήθηκαν στο Ε Τμήμα τον Δεκέμβριο, αλλά ακόμη δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων από ελέγχους του γενικού επιθεωρητή Δημ. Διοίκησης Λ. Ρακιντζή μέσω των Οικολόγων Πρασίνων τον Ιανουάριο, ο νομάρχης Βοιωτίας ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας των δύο συγκεκριμένων εργοστασίων, που για να αποφύγουν τη διακοπή της λειτουργίας τους προσέφυγαν στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, που έδωσε την προθεσμία για να συμμορφωθούν μέχρι την 30ή Νοεμβρίου.

Σχόλια