Τελευταία στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης η Ελλάδα στην Ε.Ε.

0

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων, η Ελλάδα είναι τελευταία στην ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και πρώτη στην ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, Σωτήρη Μπάγια, η λύση στο πρόβλημα της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης περνά μέσα από το τρίπτυχο «λιγότερα ποινικά αδικήματα, λιγότερη προδικασία, περισσότερες δαπάνες για τη Δικαιοσύνη». Όσον αφορά τα κρούσματα διαφθοράς, ο κ. Μπάγιας πρότεινε τη δήμευση έπειτα από δικαστική απόφαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, του οποίου η απόκτηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από νόμιμους πόρους και έσοδα.

Με αφορμή την τριτοκοσμική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας όσον αφορά στη στέγαση των δικαστηρίων, ο κ. Μπάγιας ζήτησε την ανέγερση νέων δικαστικών κτιρίων, τον εξοπλισμό των εισαγγελιών με σύγχρονα μέσα, καθώς και την αύξηση των θέσεων των εισαγγελέων, την ίδρυση δικαστικής αστυνομίας, την καθιέρωση εθελουσίας εξόδου για τους δικαστές που είτε είναι άρρωστοι είτε ανεπαρκείς και τη θέσπιση μισθολογίου με την ενσωμάτωση των επιδομάτων.

Σχόλια