Τέλος στις ενδεικτικές τιμές στα εμφιαλωμένα

0

Σύμφωνα με αγορανομική διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης καταργούνται από όλες τις συσκευασίες εμφιαλωμένων αναψυκτικών και νερών οι ενδεικτικές τιμές. Η εξέλιξη αυτή είχε δρομολογηθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο Μάιο.

Το Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε κάνει δεκτές τις αιτήσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και εταιρειών, που ζητούσαν να ακυρωθούν αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης και αγορανομικές διατάξεις του έτους 2003, οι οποίες υποχρέωναν τις ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής και εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών να αναγράφουν στη συσκευασία των προϊόντων τους την ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης, ενώ παράλληλα απαγορεύθηκε η πώληση των προϊόντων αυτών σε τιμές υψηλότερες από τις αναγραφόμενες στη συσκευασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάταξη εντάσσεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης της χώρας μας με την κοινοτική νομοθεσία, που προβλέπει τη μη αναγραφή ενδεικτικών τιμών σε όλα τα συναφή είδη.

Σχόλια