Τέλος στις κρυφές κάμερες από το ΣτΕ

0

Ως αντίθετη προς τις συνταγματικές αρχές και την ΕΣΔΑ έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τη μετάδοση από την τηλεόραση εικόνας που έχει ληφθεί με τη χρήση κρυφής κάμερας. Με την υπ αριθμ. 1213/2010, η Ολομέλεια του Συμβουλίου απεφάνθη ότι η μαγνητοσκόπηση με κρυφή κάμερα συνιστά παραβίαση του δικαιώματος της προσωπικότητας, της διαφύλαξης του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξίας του ανθρώπου και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.
Ειδικότερα, το ΣτΕ, στην απόφασή του, αναφέρει ότι το άρθρο 14 του Συντάγματος σε συνδυασμό με τα άρθρα 5 και 5Α, κατοχυρώνει “την ελευθερία εκφράσεως, βασική εκδήλωση της οποίας αποτελεί το δικαίωμα του καθενός να διαδίδει μέσω του Τύπου, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης ειδήσεις, σχόλια και απόψεις”. Επιπλέον, το δικαστήριο επισημαίνει ότι “η άσκηση τόσο του δικαιώματος του πληροφορείν όσο και του δικαιώματος στην πληροφόρηση τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων δικαίου που κατοχυρώνουν δικαιώματα και ελευθερίες άλλων”, δικαιολογούνται, κατά συνέπεια, περιορισμοί υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.
“Η καταγραφή, με κρυφά μέσα, εικόνας, η οποία έχει ως κύριο ή ως μοναδικό θέμα συγκεκριμένο πρόσωπο, συνιστά, κατ’ αρχήν, προσβολή του δικαιώματος του προσώπου τούτου επί της εικόνας του, το δικαίωμα δε αυτό προστατεύεται από τα άρθρα 9 του Συντάγματος και 8 της Ε.Σ.Δ.Α., ως ιδιαίτερη έκφανση του δικαιώματος στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής”, εξηγεί το ΣτΕ στη σχετική απόφαση. Συμπερασματικά, καταλήγει το δικαστήριο “η μετάδοση δια της τηλεοράσεως ειδήσεως, της οποίας αποκλειστική ή κύρια πηγή αποτελεί εικόνα συγκεκριμένου προσώπου, καταγραφείσα με κρυφά μέσα, δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να θεωρηθεί ως θεμιτή άσκηση του δικαιώματος του πληροφορείν, εφ’ όσον η μεταδιδόμενη είδηση έχει ληφθεί υπό συνθήκες που στοιχειοθετούν προσβολή του δικαιώματος τρίτου επί της εικόνας του”.

Σχόλια