Τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για την πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας κάθε πολίτη προκρίνει ο Συνήγορος του Πολίτη

0

Μέτρα για να λυθεί ο «γρίφος» της πιστοποίησης της μόνιμης κατοικίας κάθε πολίτη προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη με ειδική έκθεσή του για «το κριτήριο της εντοπιότητας και τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας».
Ο προσδιορισμός της εντοπιότητας έχει καθοριστική σημασία για πολλές διαδικασίες αλλά και για την απόλαυση δικαιωμάτων και τη διεκδίκηση παροχών (π.χ. προσλήψεις, μεταδημοτεύσεις, ενίσχυση πυροπαθών, άδεια εκμεταλλεύσεως περιπτέρου κ.λπ.). Ωστόσο, υπό τις σημερινές συνθήκες καθίσταται δύσκολος, αφού δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος διαπίστωσης και πιστοποίησης της μόνιμης κατοικίας όσων διαμένουν στη χώρα μας ούτε συγκεκριμένος αριθμός ή/και είδος δικαιολογητικών από τα οποία να συνάγεται με ασφάλεια ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Το αποτέλεσμα είναι να εκδίδονται βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας με στοιχεία αμφιβόλου ακριβείας, τα οποία αμφισβητούνται από ενδιαφερομένους ή δημόσιες υπηρεσίες.
Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, η ανεξάρτητη αρχή εισηγείται τη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού μητρώου, στο οποίο κάθε κάτοικος της Ελλάδας θα οφείλει να δηλώσει έναν, και μόνο, δήμο μόνιμης κατοικίας. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της κατάργησης της μοριοδότησης της εντοπιότητας σε διαδικασίες προσλήψεων προσωπικών. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής τους, οι πολίτες θα υποχρεούνται να δηλώσουν την αλλαγή του δήμου προτού προβούν σε συναλλαγές με το Δημόσιο ή τις ΔΕΚΟ.

Σχόλια