Τη νομιμότητα του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξετάζει η ολομέλεια του ΣτΕ

0

Στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμπεται το Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αφορά τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ).
Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είχε αρχικώς διαβιβαστεί για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε΄ τμήμα του ΣτΕ , το οποίο διέκρινε ότι το ΠΔ αντιμετωπίζει αντισυνταγματικά προβλήματα.
Σκοπός του ΕΤΑΕΑ, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, είναι «η χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή άλλα ακραία φαινόμενα».
Οι πόροι του ΕΤΑΕΑ θα προέρχονται από: «α) Εισφορές φυσικών και νομικών προσώπων του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής Πυρόπληκτων (υπ’ αριθμ. 2341103053) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και που συνεστήθη με την με αριθμό οικ.2./53006/Α0024/27.8.2007 απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων ειδικών λογαριασμών, β) Εισφορές του κρατικού Προϋπολογισμού, γ) Εισφορές ιδιωτών».

Μόλις η απόφαση του ΣτΕ έγινε γνωστή, ανακοινώθηκε ότι κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης, με τίτλο «Κοινωνικές Παροχές και Οικονομικές Ενισχύσεις στους Πληγέντες από τις Πυρκαγιές».
Η συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου είχε εκδοθεί στις 29 Αυγούστου 2007, λόγω της έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές του Αυγούστου και ρύθμισε τη χορήγηση κοινωνικών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες.

Σχόλια