Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αναστολή των πλειστηριασμών

0

Με ανακοίνωσή της, η ΕΚΠΟΙΖΩ ενημερώνει του καταναλωτές σχετικά με το τι θα πρέπει να προσέξουν στα θέματα αναστολής πλειστηριασμών προκειμένου να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσα στο 2014.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ενημέρωνει ότι προκειμένου να προστατεύσουν οι καταναλωτές την
κύρια κατοικία τους θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στις τράπεζες έως τις 31 Ιανουαρίου 2014. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Καταρχήν, η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία δεν προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία μπορούν να εκπλειστηριαστούν.

Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) είναι σε ισχύ. Στη ρύθμιση υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες.

Η αναστολή πλειστηριασμών αφορά οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.), προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εφόσον δεν πρόκειται τις παρακάτω εξαιρέσεις.

Ωστόσο, δεν αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε δανειστή του, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για έναν χρόνο
δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014 εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά πληροφοριες μπορείτε να βρείτε εδώ