Τί συμπεριλαμβάνεται στις εκλογικές δαπάνες των κομμάτων

0

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, στις εκλογικές δαπάνες των κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών περιλαμβάνονται και παροχές ή διευκολύνσεις, όπως οι εξής: α) χρήση από τα κόμματα ακινήτων ως εκλογικών κέντρων και πολιτικών γραφείων για τους υποψήφιους βουλευτές, β) χρήση αιθουσών χωρητικότητας άνω των 500 ατόμων για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων, γ) έκδοση εντύπων πολιτικού περιεχομένου μαζί με τα ταχυδρομικά τέλη αποστολής, δ) καταχώριση διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, ε) χρησιμοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων.

Για τον υπολογισμό των εκλογικών δαπανών, ως μίσθωμα του ακινήτου που χρησιμοποιείται από το κόμμα ή τον υποψήφιο βουλευτή, λογίζεται το τριπλάσιο ποσό της τιμής ζώνης στις περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά από την αντίστοιχη νομοθεσία. Παράλληλα, ως τίμημα για την καταχώριση μηνυμάτων στον τύπο θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που υποβάλλει το έντυπο (εφημερίδα ή περιοδικό).

Σχόλια