Την κατασκευή ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη Θεσσαλονίκης επέτρεψε το ΣτΕ

0

Την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση «Κλέφτικα – Ερυθρά Καμέλη» στην περιοχή Μαυροράχη του Δήμου Λαχανά Θεσσαλονίκης επέτρεψε με την υπ’ αριθ. 769/2005 απόφασή του το Ε Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση του εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά και άλλων τοπικών φορέων που ζητούσαν την ακύρωση της απόφασης του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία προεγκρίθηκε η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ στον βορειοδυτικό τομέα της Θεσσαλονίκης και είχε συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της Μητροπόλεως και των υπόλοιπων προσφευγόντων, όπως ότι:

– θίγονται οι οικισμοί της περιοχής και ο υδρολογικός και υδρογραφικός ορίζοντας της περιοχής. Σύμφωνα με το ΣτΕ, ελήφθησαν όλα τα στοιχεία υπόψη κατά τη μελέτη και προέγκριση του έργου.

– Δεν ελήφθη υπόψη η σεισμικότητα της περιοχής, η οποία ανήκει γεωτεκτονικά σε μια από τις πλέον σεισμικές περιοχές της Ελλάδας. Το ΣτΕ έκρινε ότι από τη μελέτη αντιμετωπίστηκε το ζήτημα διεξοδικά και κρίθηκε ότι δεν συνιστά κώλυμα για την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής.

– Δεν εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται σε όμορη περιοχή. Κατά το ΣτΕ, οι αρχαιολογικοί χώροι βρίσκονται σε ικανή απόσταση από αυτή που εγκαθίσταται ο ΧΥΤΑ.

Σχόλια