Την παρέμβαση του Εισαγγελέα του ΑΠ ζητά η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους

0

Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε ζητάει με ανακοίνωσή της, η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση καλείται ο Εισαγγελέας του ΑΠ να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος για την αναίρεση του βουλεύματος τού Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο αποφασίστηκε η προφυλάκιση του ηγουμένου Εφραίμ.

Με επιστολή της προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε, το ανώτατο διοικητικό όργανο της αγιορείτικης πολιτείας τον διαβεβαιώνει ότι «προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Δικαιοσύνης η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότητα παρέχει την διαβεβαίωσιν και εγγυάται την παραμονήν του Γέροντος Εφραίμ εντός Μονής».Στο τέλος της ίδιας ανακοίνωσης τονίζεται: «..υποβάλλομεν επείγουσαν έκκλησιν και θερμοτάτην παράκλησιν όπως ασκήσετε το όπερ εκ του νόμου έχετε δικαίωμα της αναιρέσεως του προρρηθέντος βουλεύματος».