Τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ξεκαθαρίζει το ΣτΕ

0

Να είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην περιοχή των κτημάτων τους και να αποδεικνύουν το ύψους του εισοδήματός τους από τα αγροτικά προϊόντα –το οποίο πρέπει να επιτρέπει τον βιοπορισμό τους– οφείλουν οι αγρότισσες, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η αυξημένη επταμελής σύνθεση του Α’ Τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου με την υπ’ αριθμ. 1081/2009 απόφασή της αναίρεσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που είχε κρίνει νόμιμη τη συνταξιοδότηση γυναίκας από τον ΟΓΑ.
Όπως έκρινε το ΣτΕ, για να συνταξιοδοτηθούν από τον ΟΓΑ, οι αγρότισσες απαιτείται όχι μόνο να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, αλλά και να συντρέχουν οι δύο προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν αρκεί η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και η κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία κατά 25 τουλάχιστον έτη μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.
Η απόφαση ελήφθη με αφορμή την υπόθεση γυναίκας η οποία, προκειμένου να λάβει σύνταξη από τον ΟΓΑ, υποστήριζε ότι από το 1951 έως το 1995 ασχολήθηκε σε αγροτικές εργασίες στο 12 στρεμμάτων κτήμα της στην Αμάρυνθο και προσκόμισε σχετικές βεβαιώσεις του Αγροτικού Συλλόγου, της Κοινότητας Αμαρύνθου, αποδείξεις από ελαιοτριβεία κ.λπ. Η σχετική αίτησή της προς τον ΟΓΑ είχε απορριφθεί, καθώς από το 1958 έμενε μόνιμα στο Αιγάλεω Αττικής και δεν αντλούσε τον βιοπορισμό της από αγροτικές εργασίες, ενώ η ευκαιριακή απασχόλησή της σε τέτοιες εργασίες στην Αμάρυνθο ««δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ενεργός άσκηση αγροτικού επαγγέλματος». Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΟΓΑ, η αγροτική περιουσία της ήταν μικρή και «δεν της εξασφάλιζε τον βιοπορισμό της, τον οποίο κάλυπτε κυρίως από τα εισοδήματα του συζύγου της, συνταξιούχου του ΟΣΕ».
Το ΣτΕ ουσιαστικά έκανε δεκτές τις θέσεις του ΟΓΑ και έκρινε ότι η εφετειακή απόφαση δεν αιτιολογείται νομίμως, επειδή η κρίση ότι η ενδιαφερόμενη αντλεί τον βιοπορισμό της από το αγροτικό επάγγελμα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Κατόπιν αυτού, προχώρησε στην αναίρεσή της.

Σχόλια