Το θεσμικό πλαίσιο της ακτοπλοΐας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Την 25η Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο του διέπει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο θα κρίνει τη συμβατότητα του νόμου 2932/01 με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για το καμποτάζ.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έθεσε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά, μετά από προσφυγή ενώπιόν του, από την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και τέσσερις ακτοπλοϊκές εταιρείες εναντίον δύο υπουργικών αποφάσεων του 2001 για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων δρομολογίων και για τον καθορισμό του τύπου των εγγράφων για τη δήλωση τακτικής δρομολόγησης.

Σχόλια