Το θρήσκευμα και η καταγωγή αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

0

Παράνομη χαρακτηρίζεται η πρακτική του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτική η καταχώριση του στοιχείου του θρησκεύματος και της εθνικής καταγωγής, σε κάθε περίπτωση που ξένος πολίτης τρίτου κράτους, δηλαδή εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέσει αίτηση για άδεια διαμονής στη χώρα μας.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την υπ’αριθμόν 16/2007 απόφασή της, χαρακτήρισε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την εθνική προέλευση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και η καταχώρισή τους για τη χορήγηση αδειών διαμονής είναι αθέμιτη και μη αναγκαία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το υπουργείο ζητώντας μάλιστα να προσαρμόσει τα σχετικά έντυπα για τη χορήγηση αδειών στις νέες απαιτήσεις.

Σχόλια