Το ΑΕΔ για τους τόκους επί των οφειλών Δημοσίου

0

Από την επίδοση της σχετικής αγωγής, έκρινε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ότι αρχίζει η υποχρέωση καταβολής τόκων και τόκων υπερημερίας επί οφειλών του Δημοσίου. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το ΑΕΔ επέλυσε τη διαφωνία που είχε ανακύψει μεταξύ των Ολομελειών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου. Η εν λόγω απόφαση αναμένεται να επιβαρύνει τον δημόσιο τομέα σε κάθε περίπτωση δικαστικής δράσης πολιτών για οικονομικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου.

Σχόλια