Το ψήφισμα της Γ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

0

Όλα τα τρέχοντα ζητήματα που έχουν ανακύψει σε σχέση με το δικαστικό λειτούργημα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών , που έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μετά το πέρας της Συνέλευσης, τα μέλη της κατέληξαν σε ψήφισμα, στο οποίο εκφράζεται ικανοποίηση για τις θεσμικές αλλαγές που έγιναν με το νόμο 3900/2010 για την επιτάχυνση απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, στο ψήφισμα, αξιώνεται η ίδρυση νέων Διοικητικών Δικαστηρίων, η πλήρωση οργανικών κενών των δικαστικών υπαλλήλων, η μεταστέγαση των δικαστικών καταστημάτων που φιλοξενούνται σε ακατάλληλα κτήρια, η επέκταση της μηχανοργάνωσης των δικαστηρίων με τη συνακόλουθη χορήγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε δικαστικό λειτουργό και η κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης που προβλέπει ότι οι νέοι δικαστές θα υπάγονται στο ΙΚΑ. Τέλος, οι δικαστές αξιώνουν τον σεβασμό της συνταγματικής πρόβλεψης που επιτάσσει ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών και κατοχύρωση των συντάξεων και συμμόρφωση προς τους κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης για τον συνυπολογισμό της δικηγορικής προϋπηρεσίας των δικαστών.

Σχόλια