Το ΔΕΚ ακυρώνει απόφαση επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων της ΕΕ

0

Το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχαν επιβληθεί στην Ελλάδα δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους άνω των 16 δισ. δραχμών και αφορούσαν καταλογισμούς στους τομείς των αροτραίων καλλιεργειών των ετών 1994-1999. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στο ελληνικό Δημόσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όπως σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Μπασιάκος, είναι η πρώτη φορά που το ΔΕΚ ακυρώνει τέτοιου είδους απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανοίγει τον δρόμο σε ακυρώσεις δημοσιονομικών διορθώσεων που έχουν επιβληθεί και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, με την απόφαση αυτή η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα να διεκδικήσει ακυρώσεις και άλλων δημοσιονομικών διορθώσεων που της επιβλήθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα σημαντικού δημοσιονομικού ύψους.

Σχόλια