Το ΔΕΚ επικυρώνει την απόφαση του Ελληνικού Δικαστηρίου στην υπόθεση των απολύσεων της «Tρικολάν»

0

Το «πράσινο φώς» έδωσε με γνωμοδότησή του το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ώστε να κηρυχθούν άκυρες και καταχρηστικές οι ομαδικές απολύσεις εργαζομένων που έγιναν τον Oκτώβριο του 2004 από το εργοστάσιο της «Tρικολάν» του Oμίλου Λαναρά στη Nάουσα.

Συγκεκριμένα το ΔΕΚ, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα που του έθεσε το Mονομελές Πρωτοδικείο Bέροιας, ανέφερε πως οι απολύσεις των 76 εργαζομένων μπορούν να κριθούν με βάση τον ελληνικό νόμο 1387/1983 περί ομαδικών απολύσεων.

Ο εν λόγω νόμος έχει ήδη εφαρμοσθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας, το οποίο και διαπίστωσε καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας, ωστόσο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί οριστικώς μετά την απάντηση του ΔΕΚ στο προδικαστικό ερώτημα που του είχε θέσει.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία εκδόθηκε στις 7 Ιουνίου, η εταιρεία κινήθηκε καθ’ υπέρβαση των ορίων της χρηστής διοίκησης, καθώς δεν ανέμενε την πάροδο των 10 ημερών από την υποβολή του πρακτικού για την έναρξη διαβουλεύσεων προς τον υπουργό και την έκδοση της σχετικής αποφάσεως, αλλά ανακοίνωσε στους εργαζομένους τις απολύσεις τους, την επομένη που τους κάλεσε για διαβουλεύσεις.

Σχόλια