Το ΔΣ του ΔΣΑ είπε «Οχι» στην αναθεώρηση αρ.24 Σ για τα δάση

0

Μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος που αναφέρεται στην προστασία των δασών δεν πρέπει να αναθεωρηθεί.

Στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται επίσης ότι : «Αντιθέτως, ενδεχομένως να συντρέχει λόγος τροποποιήσεως και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, και να επισπευσθεί η σύνταξη δασολογίου και για να οργανωθεί ορθολογικότερα η αρμοδιότητα των Επιτροπών Δασικών Αμφισβητήσεων του άρθρου 14 του Ν. 998/1979… Το πρόβλημα αναφορικά με τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, δεν είναι πρόβλημα συνταγματικό, αλλά ορθής νομοθετικής πολιτικής και αποτελεσματικής άσκησης της διοικητικής αρμοδιότητος των δασαρχών και των Επιτροπών Δασικών Αμφισβητήσεων».

Σχόλια