Το ΕΔΑΔ για την καθυστέρηση στην απονομή Δικαιοσύνης

0

Δυσλειτουργία της ελληνικής έννομης τάξης διαπιστώνει σε καταδικαστική για τη χώρα απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο σκεπτικό της απόφασης, που εξεδόθη επί προσφυγής δέκα πρώην στρατιωτικών που ζητούσαν και δεν έλαβαν συμπληρωματική συνταξιοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, επισημαίνεται ότι οι υπερβολικά μεγάλες καθυστερήσεις, που παρατηρούνται στην απονομή Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, έχουν αποτέλεσμα να εκκρεμούν αυτή τη στιγμή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για εκδίκαση πάνω από 300 παρόμοιες προσφυγές.
Το Δικαστήριο προσθέτει ότι οι εν λόγω καθυστερήσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο και την εμπιστοσύνη του κοινού στην αποτελεσματικότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος και καλεί τη χώρα να λάβει μέτρα για επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης.
Οι προσφεύγοντες, εν προκειμένω, στρατιωτικοί ζητούσαν αποζημίωση καθώς η διαδικασία που κίνησαν ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων άρχισε το 1994 και ολοκληρώθηκε το 2008. Το ΕΔΑΔ, που τους δικαίωσε, έκρινε ότι πρέπει να καταβληθεί στον καθέναν τους το ποσό των 14 χιλιάδων ευρώ.

Σχόλια