Το Ειρηνοδικείο Λαυρίου για τον ΧΥΤΑ στην Κερατέα

0

Εμμένει το Ειρηνοδικείο Λαυρίου στην απόφασή του για την απαγόρευση εργασιών στην περιοχή του Οβριόκαστρου, όπου σχεδιάζεται η κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και Υπολειμμάτων. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο, με την υπ΄αριθμ. 30/2011 απόφασή του, απέρριψε σήμερα την αίτηση αναστολής εκτέλεσης, που είχε κατατεθεί από το ελληνικό Δημόσιο, κατά της πρωτόδικης (υπ. αριθμ. 199/2010) απόφασής του.Με την προσβαλλόμενη απόφαση, το Ειρηνοδικείο Λαυρίου είχε απαγορεύσει τις εργασίες έως ότου: συντελεσθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση της εκτάσεως για την εκτέλεση της Α΄φάσης του ΧΥΤΑ Κερατέας, εκπονηθούν οι μελέτες, που προβλέπονται από την εργολαβική σύμβαση, βάσει της οποίας κατέστησαν οι καθ’ ων ανάδοχοι αυτού του έργου, αποφανθούν οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες περί της μη υπάρξεως αρχαιολογικών ευρημάτων στον χώρο αυτό καιεκδοθούν οι σχετικές πολεοδομικές άδειες για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας.

Σχόλια