Το Ελεγκτικό Συνέδριο θέτει εμπόδια στα έργα πληροφορικής του Δημοσίου

0

Εκδικάστηκε την περασμένη βδομάδα η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε η εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. σχετικά με τα έργα πληροφορικής του Δημοσίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη μπλοκάρει τέσσερα έργα κρίνοντας ότι η εν λόγω εταιρεία που υλοποιεί τα έργα για λογαριασμό υπουργείων ή φορέων του Δημοσίου, πρέπει να υπογράφει με τους τελευταίους συμβάσεις και όχι απλά συμφωνητικά.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η διοίκηση της εταιρίας υποστήριξε ότι οι συμφωνίες με τους φορείς δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και συνεπώς δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Eλεγκτικού Συνεδρίου, αφού απλώς τους δεσμεύουν ότι πράγματι θα υλοποιήσουν τα έργα και ότι θα διαθέσουν συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού. Oι συμφωνίες κρίνονται απαραίτητες για να μην προκηρύσσονται έργα τα οποία στη συνέχεια δεν υλοποιούνται.

Mεταξύ των έργων που έχουν μπλοκαριστεί είναι τμήματα του «Σύζευξις» για τη δικτύωση της δημόσιας διοίκησης και τρία έργα πληροφορικής του υπουργείου Eθνικής Aμυνας.

Σχόλια