Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικαίωσε τους συμβασιούχους του Δήμου Κρωπίας

0

Με ομόφωνη απόφασή της, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε ότι πρέπει να εγκριθούν τα εντάλματα πληρωμής των 34 συμβασιούχων του Δήμου Κρωπίας, που είχαν δικαιωθεί από τα πολιτικά δικαστήρια και για τους οποίους είχε στο παρελθόν εκδοθεί θετική απόφαση από την Επιτροπή Συμμόρφωσης του Αρείου Πάγου.
Το Τριμελές Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είχε επιβάλει χρηματική ποινή ύψους 155 χιλιάδων ευρώ στο Δήμο Κρωπίας, για τη μη συμμόρφωσή του προς αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που είχε δικαιώσει τους 34 συμβασιούχους. Ειδικότερα, το Πρωτοδικείο αναγνώρισε ότι οι 34 διαδοχικά ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου συνιστούν ουσιαστικά συμβάσεις αορίστου χρόνου και ως εκ τούτου υποχρέωσε τον Δήμο Κρωπίας να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εν λόγω εργαζομένων. Παρά την απόφαση, η αρμόδια επίτροπος αρνήθηκε να εγκρίνει τα εντάλματα για την πληρωμή των συμβασιούχων, με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που τάχθηκε, κατά πλειοψηφία, υπέρ της νομιμότητας της πληρωμής των εργαζομένων και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια προς επανεξέταση.
Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν μπορεί να παραβλέψει την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του Αρείου Πάγου και δικαίωσε τους συμβασιούχους του Δήμου Κρωπίας.

Σχόλια