Το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα σχολικά λεωφορεία στον νομό Θεσσαλονίκης

0

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε εν τέλει την ανανέωση της σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών απομακρυσμένων περιοχών με μισθωμένα λεωφορεία, στο νομό Θεσσαλονίκης. Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως στη σύμβαση, κρίνοντας αφενός ότι το κόστος μειώθηκε κατά 10% σε σύγκριση με την προηγούμενη και αφετέρου ότι η μίσθωση των λεωφορείων είναι υποχρεωτική για την εξυπηρέτηση των μαθητών. Η μεταφορά των μαθητών είχε διακοπεί από τις 10 Μαρτίου, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε τότε αποφανθεί ότι οι συμβάσεις ήταν πολύ ακριβές. ;

Σχόλια